Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Konkursy na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Jarosław zostały pogrupowane rocznikowo w w/w zakładkach.
rejestr zmian informacji

uzupełnienie informacji o katalog na 2021 rok
Data: 2021-01-12 12:34:52
Autor: Barbara Brzezińska
uzupełnienie informacji o katalogi
Data: 2019-12-24 09:30:01
Autor: Barbara Brzezińska
aktualizacja katalogów
Data: 2019-01-15 10:13:35
Autor: Barbara Brzezińska
aktualizacja zakładek
Data: 2018-11-14 13:21:43
Autor: Barbara Brzezińska
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »