Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Zamówienia publiczne Gminy Miejskiej Jarosław i jednostek organizacyjnych nieobjęte ustawą zostały pogrupowane rocznikowo w w/w zakładkach.
rejestr zmian informacji

uzupełnienie informacji
Data: 2021-04-19 14:34:37
Autor: Barbara Brzezińska
uzupełnienie informacji o katalog 2021
Data: 2021-01-05 08:21:31
Autor: Barbara Brzezińska
uzupełnienie informacji
Data: 2020-08-27 11:22:26
Autor: Barbara Brzezińska
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »