Uchwała nr 539/XLVIII/09Rady Miasta Jarosławiaz dnia 23 marca 2009w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielina podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn.zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm)

Uchwała nr 539/XLVIII/09
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 23 marca 2009


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli

na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn.zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm)


Treść uchwały znajduje się w pliku poniżej

plik (3032kB) pdf


Uchwała uchylona uchwałą nr 194/XIV/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 października 2019 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (30 marca 2009, 11:37:48)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (6 lipca 2021, 07:44:40)
Zmieniono: zmiana statusu uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1210