string(23) "Rady Miasta Jarosławia" string(23) "Rady Miasta Jarosławia"

Uchwała nr 211/XXIII/2011Rady Miasta Jarosławiaz dnia 19 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu gminy uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznejna podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 roku Nr 45 poz. 236)

Uchwała nr 211/XXIII/2011
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 19 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu gminy uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 roku Nr 45 poz. 236)


plik (214kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (21 grudnia 2011, 12:55:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2374