string(23) "Rady Miasta Jarosławia" string(23) "Rady Miasta Jarosławia"

Uchwała nr 214/XXIV/2011Rady Miasta Jarosławiaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na 2012 rokna podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2011 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późn.zm.)

Uchwała nr 214/XXIV/2011
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na 2012 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2011 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późn.zm.)


plik (211kB) pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Jarosławia na rok 2012 (1924kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (4 stycznia 2012, 08:27:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2265