string(23) "Rady Miasta Jarosławia" string(23) "Rady Miasta Jarosławia"

Uchwała nr 216/XXIV/2011Rady Miasta Jarosławiaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 rokuna podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 1142 poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku z poźn.zm.)

Uchwała nr 216/XXIV/2011
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 1142 poz. 1591 z 2001 roku z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku z poźn.zm.)


plik (411kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (4 stycznia 2012, 09:25:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2081