string(23) "Rady Miasta Jarosławia" string(23) "Rady Miasta Jarosławia"

Uchwała nr 217/XXIV/2011Rady Miasta Jarosławiaz dnia 29 grudnia 2011w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miastana podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr 217/XXIV/2011
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)


plik (604kB) pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021 (2232kB) pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015 (554kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (4 stycznia 2012, 09:34:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2215