Uchwała nr 251/XIII/99Rady Miasta Jarosławiaz dnia 13 grudnia 1999w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacjiw Jarosławiu Spółka z o o . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marza 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 1996r.Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami/Rada Miasta Jarosławia uchwala , co następuje :

Uchwała nr 251/XIII/99
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 13 grudnia 1999


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

w Jarosławiu Spółka z o o . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marza 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 1996r.Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami/Rada Miasta Jarosławia uchwala , co następuje :


uchwała obowiązująca
§ 1
Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z oo o wartość urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych i pokrycie udziałów aportem w postaci wymienionych urządzeń.

§ 2
Wykaz urządzeń i wartości księgowych aportu, zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 (375kB) jpg

metryczka


Opublikował: Administrator (3 czerwca 2004, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (30 maja 2006, 10:12:49)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2862