string(23) "Rady Miasta Jarosławia" string(23) "Rady Miasta Jarosławia"

Uchwała nr 254/XIII/99Rady Miasta Jarosławiaz dnia 13 grudnia 1999w sprawie zamiaru utworzenia Związku Gmin dorzecza SanNa podstawie art. 18 ust. 1, 64 ust. 1,2 oraz art. 66 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r, Nr 13, poz. 74 z późn. M.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

Uchwała nr 254/XIII/99
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 13 grudnia 1999


w sprawie zamiaru utworzenia Związku Gmin dorzecza San

Na podstawie art. 18 ust. 1, 64 ust. 1,2 oraz art. 66 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r, Nr 13, poz. 74 z późn. M.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:


uchwała obowiązująca
§ 1
Zamierza się utworzyć Związek Gmin dorzecza San.

§ 2
Poinformować Wojewodę Podkarpackiego o zamiarze utworzenia Związku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Administrator (3 czerwca 2004, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (28 kwietnia 2006, 10:01:03)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2368