string(23) "Rady Miasta Jarosławia" string(23) "Rady Miasta Jarosławia"

Uchwała nr 258/XIII/99Rady Miasta Jarosławiaz dnia 13 grudnia 1999w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. Nr 13 poz 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z 1997 r.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

Uchwała nr 258/XIII/99
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 13 grudnia 1999


w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. Nr 13 poz 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z 1997 r.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:


uchwała obowiązująca
§ 1
Nabyć na własność Gminy Miejskiej Jarosław nieruchomości oznaczone zgodnie z operatem ewidencji gruntów gruntów dz. nr nr 475/1 o pow. 0,0132 ha, 475/7 o pow. 0,0127 ha, 475/10 o pow. 0,0231 ha, 475/11 o pow. 0,0208 ha, 476/1 o pow. 0,0160 ha, 476/4 o pow. 0,0195 ha, 476/5 o pow. 0,0438 ha, 476/13 o pow. 0,0365 ha, 477/3 o pow. 0,0297 ha, 477/9 o pow. 0,0739 ha obręb Nr 4 m. Jarosław w formie darowizny z przeznaczeniem pod drogi dojazdowe w obrębie budownictwa mieszkaniowego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Opublikował: Administrator (3 czerwca 2004, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (28 kwietnia 2006, 09:45:23)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2362