string(23) "Rady Miasta Jarosławia" string(23) "Rady Miasta Jarosławia"

Uchwała nr 259/XIII/99Rady Miasta Jarosławiaz dnia 13 grudnia 1999w sprawie zbycia gruntu położonego przy ul. Lisińskiego w Jarosławiu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. Nr 13 poz 74 z 1996 r.) oraz art. 13, ust. 1, art. 28 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z 1997 r.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

Uchwała nr 259/XIII/99
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 13 grudnia 1999


w sprawie zbycia gruntu położonego przy ul. Lisińskiego w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. Nr 13 poz 74 z 1996 r.) oraz art. 13, ust. 1, art. 28 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 z 1997 r.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:


uchwała obowiązująca
§ 1
Zbyć w drodze przetargu 240/480cz. Nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr dz. 2425 o pow. 0,0077 ha obręb 5 położony przy ul. Lisińskiego zbudowanej budynkiem mieszkalnym.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

metryczka


Opublikował: Administrator (3 czerwca 2004, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (28 kwietnia 2006, 09:40:52)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2494