Uchwała nr 267/XIV/99Rady Miasta Jarosławiaz dnia 27 grudnia 1999w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław nieruchomości położonej przy ul. Łączności w Jarosławiu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. Nr 13 poz 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

Uchwała nr 267/XIV/99
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 27 grudnia 1999


w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Jarosław nieruchomości położonej przy ul. Łączności w Jarosławiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. Nr 13 poz 74 z 1996 r. z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:


uchwała obowiązująca
§ 1
Nabyć na własność Gminy Miejskiej Jarosław nieruchomość oznaczoną zgodnie z operatem

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Administrator (3 czerwca 2004, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (28 kwietnia 2006, 09:20:21)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2497