Uchwała nr 269/XIV/99Rady Miasta Jarosławiaz dnia 30 grudnia 1999w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoDziałając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr. 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm./, Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje .

Uchwała nr 269/XIV/99
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 30 grudnia 1999


w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr. 13 poz. 74 z 1996 r. z późn. zm./, Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje .


uchwała obowiązująca
§ 1
W uchwale nr 249/XIII/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zmienia się następująco zapisy:
1/ paragrafowi nr 2 w/w uchwały nadaje się następujące brzmienie:
"Kredyt przeznacza się na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach 1999 r."
2/ paragrafowi nr 3 w/w uchwały nadaje się następujące brzmienie:
"Kredyt zaciąga się w ramach planowanego na rok 1999 deficytu budżetowego na pokrycie planowanych wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach".

§ 2
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej i Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Administrator (3 czerwca 2004, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (28 kwietnia 2006, 09:18:12)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2799