Uchwała nr 173/XIX/2003Rady Miasta Jarosławiaz dnia 1 grudnia 2003zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jarosławart. 18 ust. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ oraz art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm./

Uchwała nr 173/XIX/2003
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 1 grudnia 2003


zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jarosław

art. 18 ust. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ oraz art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm./


uchwała obowiązująca

zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Jarosław (92kB) jpg

metryczka


Opublikował: Barbara Brzezińska (11 czerwca 2004, 07:07:25)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (1 marca 2006, 13:50:25)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2282