string(23) "Rady Miasta Jarosławia" string(23) "Rady Miasta Jarosławia"

Uchwała nr 174/XIX/2003Rady Miasta Jarosławiaz dnia 1 grudnia 2003szczgółowych zasad i trybu umorzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowaart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148/

Uchwała nr 174/XIX/2003
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 1 grudnia 2003


szczgółowych zasad i trybu umorzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148/


uchwała obowiązująca

szczegółowe zasady spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (186kB) jpg

metryczka


Opublikował: Barbara Brzezińska (11 czerwca 2004, 07:18:37)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (1 marca 2006, 13:46:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2340