Uchwała nr 177/XIX/2003Rady Miasta Jarosławiaz dnia 1 grudnia 2003określenia stawek podatku od nieruchomościart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. z późn. zm/ art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm/ i Obwieszczenia Min. Fin. z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Mon. Pol. Nr 51 poz. 804)

Uchwała nr 177/XIX/2003
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 1 grudnia 2003


określenia stawek podatku od nieruchomości

art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. z późn. zm/ art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm/ i Obwieszczenia Min. Fin. z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Mon. Pol. Nr 51 poz. 804)


uchwała archiwalna - straciła moc na podstawie uchwały 350 z dnia 22 listopada 2004 roku.

określenie stawek podatku od nieruchomości (114kB) jpg

metryczka


Opublikował: Barbara Brzezińska (11 czerwca 2004, 07:39:12)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (17 stycznia 2006, 11:06:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2351