Uchwała nr 189/XXII/2003Rady Miasta Jarosławiaz dnia 29 grudnia 2003ustalenia w 2004 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosławart. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm/ oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków /Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 340/

Uchwała nr 189/XXII/2003
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 29 grudnia 2003


ustalenia w 2004 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm/ oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków /Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 340/


uchwała obowiązująca

ustalenie w 2004 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za... (108kB) jpg

metryczka


Opublikował: Barbara Brzezińska (11 czerwca 2004, 08:54:23)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (1 marca 2006, 11:05:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2747