Uchwała nr 131/XIV/07Rady Miasta Jarosławiaz dnia 25 czerwca 2007w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów oraz tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinna podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

Uchwała nr 131/XIV/07
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 25 czerwca 2007


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów oraz tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)


Treść uchwały znajduje się w pliku poniżej

plik (807kB) pdf

Utraciła moc uchwałą nr 708/LXVI/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (29 czerwca 2007, 14:36:11)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (29 czerwca 2021, 11:49:24)
Zmieniono: uzupełnienie o status uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1215