string(23) "Rady Miasta Jarosławia" string(23) "Rady Miasta Jarosławia"

Uchwała nr 168/XVII/07Rady Miasta Jarosławiaz dnia 30 sierpnia 2007w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławiana podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071, z 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, z 2004 roku Nr 162, poz. 1692, z 2005 roku Nr 64, poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 1818 poz. 1524)

Uchwała nr 168/XVII/07
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 30 sierpnia 2007


w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Jarosławia

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071, z 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2003 roku Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, z 2004 roku Nr 162, poz. 1692, z 2005 roku Nr 64, poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 1818 poz. 1524)


uchwała obowiązująca

Treść uchwały znajduje się w pliku poniżej

plik (522kB) pdf

metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (10 września 2007, 12:39:29)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (19 lipca 2021, 08:47:32)
Zmieniono: korekta edytorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 952