Uchwała nr 464/XLIII/08Rady Miasta Jarosławiaz dnia 24 listopada 2008w sprawie zasad przyznawania i ustalania odpłatności oraz zwrotu wydatków w części lub całości za usługi opiekuńczena podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn.zm.)

Uchwała nr 464/XLIII/08
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 24 listopada 2008


w sprawie zasad przyznawania i ustalania odpłatności oraz zwrotu wydatków w części lub całości za usługi opiekuńcze

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn.zm.)


plik (938kB) pdf

Uchwała uchylona zgodnie z uchwałą nr 203/XVI/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.


metryczka


Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (3 grudnia 2008, 14:22:36)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (6 lipca 2021, 07:42:06)
Zmieniono: zmiana statusu uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1317