Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Jarosławia

Burmistrz Miasta Jarosławia
mgr Waldemar Paluch

I zastępca burmistrza ds. infrastruktury technicznej
ds. infrastruktury technicznej

mgr Wiesław Pirożek


II zastępca burmistrza ds. infrastruktury społecznej
ds. infrastruktury społecznej
dr Dariusz Tracz

Sekretarz

Skarbnik
  mgr Anna Gołąb

Sekretariat
mgr Monika Schmidt

telefony
16 624 87 00, 624 87 01

fax
16 624 87 65

W strukturę urzędu wchodzą następujące jednostki organizacyjne, dla których wprowadza się symbole literowe służące do znakowania spraw:
 
Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)                                        
Wydział Finansowo-Księgowy (FK)
Wydział Infrastruktury Technicznej (WIT)                                                      
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska (GKN)
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych (SO)                                          
Wydział Oświaty i Sportu (WOS)
Biuro Burmistrza Miasta (BBM)
Biuro Strategii i Pozyskiwania Funduszy (BSF)
Urząd Stanu Cywilnego (USC)                                                                       
Straż Miejska (SM)                                                                             
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP)
Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej (RP)
Wieloosobowe stanowisko ds. informatyki i przetwarzania danych (BI)                     
Samodzielne stanowiska ds. audytu (AU)
Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego (KW)
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
Rzecznik Prasowy Burmistrza usytuowany organizacyjnie w strukturze Biura Burmistrza Miasta, podlegający w zakresie zadań rzecznika bezpośrednio burmistrzowi (RZP)
Pion Ochrony Informacji Niejawnych (IN)
Inspektor Ochrony Danych (IOD)                                     
 
Jednostki organizacyjne urzędu, w zależności od zakresu i charakteru zadań, mogą dzielić się na następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:
- wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne na prawach wydziału zwane biurami, kancelariami,
- samodzielne wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy.
 
Struktura urzędu obejmuje również stanowiska zaliczające się do kierownictwa urzędu, dla których ustala się następujące symbole literowe:
 
1.  burmistrz (B)
2. I zastępca burmistrza ds. infrastruktury technicznej (ZB1)
3. II zastępca burmistrza ds. infrastruktury społecznej (ZB2)
4. sekretarz (SE)
5. skarbnik (SK)
 
 
Graficzny schemat organizacyjny - załącznik nr 1 do regulaminu.

GRAFICZNY SCHEMAT ORGANIZACYJNY UM JAROSŁAWIA (248kB) pdf

metryczka


Wytworzył: UM Jarosław (6 kwietnia 2005)
Opublikował: UM Jarosław (26 maja 2004, 20:17:18)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (7 maja 2021, 12:32:33)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16223