Szkoły Podstawowe w Jarosławiu

W związku z wejściem w życie rządowej ustawy dotyczącej reformy edukacji Uchwałą nr 475/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,  w Jarosławiu od 1 września 2017 r. sieć szkół podstawowych i gimnazjalnych została dostosowana do nowego ustroju szkolnego.

Od 1 września 2017 roku w Jarosławiu funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi z siedzibą przy ul. 3 Maja 30 (powstała z przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi)
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 26 (powstała z przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego)
3) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego z siedzibą przy ul. Stefana Żeromskiego 4
4) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon z siedzibą przy ul. Traugutta 15 (powstała z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Publiczne Gimnazjum nr 5)
5) Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Spytka 2 oraz Placu Skargi 1 (do SP nr 6 włączone zostało Publiczne Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego)
6) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica z siedzibą przy ul. Dolnoleżajskiej 16
7) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Łazy Kostkowskie 14
8) Szkoła Podstawowa nr 10 im. Wojska Polskiego z siedzibą przy os. Słoneczne 7
9) Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 39 (do SP nr 11 włączone zostało Publiczne Gimnazjum nr 4 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich)
 
Utworzono również nowe obwody szkolne, zgodnie z którymi od 1 września 2017 r. uczniowie są przyjmowani do klas pierwszych.
Poszczególne obwody, jak i harmonogramy organizacyjne szkół podstawowych, są wyszczególnione w Uchwale nr 475/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r.
 
Szkoła Podstawowa nr 1 więcej...
Szkoła Podstawowa nr 2 więcej...
Szkoła Podstawowa nr 4 więcej...
Szkoła Podstawowa nr 5 więcej...
Szkoła Podstawowa nr 6 więcej...  
Szkoła Podstawowa nr 7 więcej...  
Szkoła Podstawowa nr 9 więcej...  
Szkoła Podstawowa nr 10 więcej...  
Szkoła Podstawowa nr 11 więcej...

W roku szkolnym 2019/2020 struktury organizacyjne szkół obejmują klasy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

metryczka


Wytworzył: barbara brzezińska (19 maja 2004)
Opublikował: UM Jaroslaw B (19 maja 2004, 12:36:51)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (23 marca 2020, 15:31:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 39655