Rejestry, ewidencje, archiwa

Do zasadniczej dokumentacji szkoły należą:

1. Statut Szkoły;

2. Księgi Protokołów:

- Rady Pedagogicznej
- Rady Rodziców
- Samorządu Uczniowskiego
- Dokumentacja i Księga protokołów Komisji Socjalnej

3. Księga uczniów;
4. Księga ewidencji dzieci wg roczników;
5. Księga ocen;
6. Księga inwentarzowa;
7. Księga materiałowa;
8. Księga zastępstw;
10. Dzienniki lekcyjne;
11. Arkusze ocen;
12. Akta osobowe pracowników;
13. Listy obecności pracowników i obsługi;
14. Dziennik korespondencji;
15. Dokumentacja nadzoru pedagogicznego;
16. Dokumentacja awansu zawodowego i doskonalenia nauczycieli;
17. Zestawu podręczników i Programów nauczania;
18. Rejestry i ewidencje:

- pieczęci i pieczątek;
- druków ścisłego zarachowania;
- wydawanych zaświadczeń;
- wypadków uczniów i pracowników;
- urlopów i zwolnień lekarskich;
- emerytów i rencistów;
- podwyżek i nagród;
- książeczek zdrowia i badań okresowych;
- wydawanych legitymacji ubezpieczeniowych;
- legitymacji szkolnych;
- kart rowerowych;
- ubezpieczeń uczniów i nauczycieli;
- wycieczek szkolnych;
- osób zgłaszających się do pracy;
- czasu pracy;
- zarządzeń dyrektora;
- książka kontroli;
- sprawozdań GUS i innych;
- dokumentacja bhp;
- dokumentacja budżetowa;
 

Archiwa:
- akta osobowe pracowników;
- arkusze ocen;
- dzienniki szkolne;
- księgi protokołów Rady Pedagogicznej;
- dokumentacja Rady Rodziców;
- dokumentacja księgowości szkolnej;

W archiwum Szkoły Podstawowej  nr 9 znajdują się dokumenty sporządzania duplikatów, odpisów.
Część dokumentów archiwalnych dotyczących pracowników szkoły przekazywana jest do zakładowego Archiwum dla szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław, które mieści się przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu.
Udostępnianie danych uwarunkowane jest od rodzaju sprawy i obowiązujących przepisów.

metryczka


Wytworzył: Halina Kic (27 maja 2004)
Opublikował: Halina Kic (27 maja 2004, 14:48:59)

Ostatnia zmiana: Halina Kic (1 czerwca 2004, 12:04:54)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7135