STATUT

Statut MOSiR (932kB) pdf

uchwała Rady Miasta Jarosławia nr 241/XXIII/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu (175kB) pdf  

uchwała Rady Miasta Jarosławia nr 181/XIX/07 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego MOSiR im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu w jednostkę budżetową (242kB) pdf

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

 

Uchwała nr 143/XV/2003
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 6 października 2003
o nadaniu imienia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Jarosławiu

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142. poz. 1591/
 
 
Uchwała nr 143 (45kB) jpg
 
 
 
Uchwała nr 144/XV/2003
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 6 października 2003

o nadaniu statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu

art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej /Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm./ i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./ w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
 
 
Uchwała nr 144 (52kB) jpg
 
 
 
 
Uchwała nr 161/XVIII/2003
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 24 listopada 2003
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu

art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej /Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm./ i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm./ w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./

    Uchwała 161 (74kB) jpg        


STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI       Statut - tekst jednolity (48kB) word

metryczka


Wytworzył: Jerzy Wołoszyn (5 maja 2005)
Opublikował: Jacek Stalski (5 maja 2005, 09:46:15)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (10 października 2008, 08:51:15)
Zmieniono: aktualizacja statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6420