Kompetencje

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania w dziedzinie sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku. Terenem działania MOSiR jest miasto Jarosław.  

Podstawowe zadania:

1. Gospodarowanie powierzonymi nieruchomościami sportowo-rekreacyjnymi i wypoczynkowymi.
2. Zapewnienie właściwej eksploatacji, konserwacji i modernizacji posiadanej bazy i sprzętu.
3. Świadczenie i rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej dla społeczeństwa miasta i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży.
4. Udostępnianie i wynajem obiektów dla potrzeb szkolenia kadr zawodniczych, trenersko-instruktorskich, sędziowskich.
5. Udostępnianie i wynajem obiektów na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych.
6. Wynajem posiadanej bazy dla osób prawnych i fizycznych w celach nie związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną.
7. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego.
8. Prowadzenie campingów i pól biwakowych w obrębie własnych obiektów.
9. Prowadzenie punktów sprzedaży we własnych obiektach.
10. Prowadzenie reklamy na obiektach sportowo-rekreacyjnych.
11. Popularyzacja i tworzenie warunków do rozwoju nowych form sportu i rekreacji.
12. Tworzenie warunków do ogólnodostępnych form czynnego wypoczynku.
13. Organizowanie zleconych i własnych imprez w zakresie powszechnej kultury fizycznej.
14. Organizowanie imprez widowiskowo-estradowych.
15. Organizowanie zgrupowań sportowych dla organizacji sportowych i oświatowych.
16. Organizowanie na zlecenia: zjazdów, balów i innych.
17. Prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej.

metryczka


Wytworzył: Jacek Stalski (8 czerwca 2004)
Opublikował: Jacek Stalski (8 czerwca 2004, 08:23:27)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (17 września 2020, 07:17:41)
Zmieniono: korekta literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6447