Sposób załatwiania spraw w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

Sposób załatwiania spraw:

•  Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z biblioteki znajdują się w regulaminie korzystania ze zbiorów i usług.
•  Sprawy pracownicze określa regulamin pracy.
•  Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać w formie ustnej lub pisemnej do dyrektora, ewentualnie do kierowników poszczególnych agend.

Pisma i wnioski można składać:

•  osobiście w sekretariacie biblioteki,
•  za pośrednictwem poczty,
•  pocztą elektroniczną,

 
Jeżeli załatwienie sprawy w zakreślonym terminie nie jest możliwe, ze sprawą postępuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu.
 
Udostępnianie informacji publicznej w bibliotece odbywa się na pisemny wniosek
w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Tkacz (21 lipca 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (21 lipca 2020, 14:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420