zakres działań

Miejska Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwojowi nauki i kultury.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:
  1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
  2. Pełnienie funkcji ośrodka  informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym. 
  3. Współpraca z bibliotekami innych typów, instytucjami naukowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 
Misja

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu jest tworzenie instytucji kultury, dążącej do profesjonalnego rozwoju usług, zaspakajających różnorodne potrzeby użytkowników.
 
Wizja

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu - przyjazna instytucja kultury udostępniająca mieszkańcom różnorodne zbiory i media, świadcząca usługi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Biblioteka jest placówką wspierającą aktywność użytkowników w zdobywaniu wiedzy i spędzaniu czasu wolnego.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu stanowi bardzo ważne ogniwo infrastruktury kulturalnej i oświatowej. Wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Zapewnia bezpłatny dostęp do kultury poprzez udostępnianie książek, czasopism, zbiorów specjalnych, komputerowych baz danych i Internetu oraz różnorodne formy pracy z czytelnikiem, tj. spotkania autorskie, wystawy, odczyty, konferencje, lekcje biblioteczne, konkursy.
           
Jako lokalny ośrodek informacji stara się zapewniać mieszkańcom szeroki dostęp do wiedzy i wszelkiego rodzaju informacji lokalnej, promować książkę i czytelnictwo w społeczności lokalnej poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych.
Uniwersalny charakter zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb użytkowników różnych grup wiekowych i zawodowych.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Tkacz (15 lipca 2020)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (14 listopada 2005, 08:17:49)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (15 lipca 2020, 09:43:48)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4847