Finanse

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu finansowana jest:
  1. ze środków budżetu państwa,
  2. ze środków budżetu miasta,
  3. ze środków pozabudżetowych.
 
Podstawę gospodarki finansowej ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków opracowywany na każdy rok finansowy.

Placówka jest samodzielną jednostką budżetową podporządkowaną bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kruba-Nieckarz (23 września 2020)
Opublikował: Beata Wieland (1 czerwca 2004, 19:31:09)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (23 września 2020, 10:14:48)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5404