Informacje ogólne

Miasto Jarosław położone jest we wschodniej części województwa podkarpackiego na pograniczu odznaczającego się łagodnymi wzniesieniami Pogórza Rzeszowskiego (zwanego w tej części Pogórzem Jarosławskim) i Doliny Dolnego Sanu, która stanowi dużą głęboką rynnę utworzoną przez erozję w czasie zlodowacenia krakowskiego, wypełnioną osadami piaszczysto-mułowymi o miąższości do 30 m.


LICZBA LUDNOŚCI (STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU)    36 044

Miasto podzielone jest na obszary o 4 profilach:

 - Profil 1 nie zmieniony od stuleci średniowieczny układ staromiejski z historycznym układem ulic i prostokątnym rynkiem z ratuszem pośrodku, podlegający ścisłej ochronie konserwatorskiej, ulokowany na wzgórzu lessowym opadającym stromą krawędzią ku płaskiej dolinie z odległym o około 2 km korytem Sanu oraz układ urbanistyczny zwartej zabudowy XIX-wiecznej i z pierwszej połowy XX wieku podlegający ochronie konserwatorskiej, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta,
- Profil 2 zabudowa współczesna - osiedla z budownictwem wielorodzinnym wysokim (bloki mieszkalne) i jednorodzinnym, zlokalizowane poza zabudową historyczną,
- Profil 3 dzielnica przemysłowa w której zlokalizowanych jest większość dużych zakładów przemysłowych, na obrzeżach miasta od strony wschodniej,
- Profil 4 dzielnice podmiejskie (rolnicze) z typową zabudową zagrodową, zlokalizowane na obrzeżach miasta, często w dużym oddaleniu od centrum. Miasto Jarosław jest miejscem krzyżowania się drogi międzynarodowej E40 - Wrocław - Kijów oraz krajowej Warszawa - Lublin - Przemyśl. Posiada również bezpośrednie i dogodne połączenie kolejowe na trasie Przemyśl - Wrocław.

Miasto jest oddalone od przejścia granicznego w Korczowej o 36 km.

Jarosław posiada znaczące powierzchnie już przeznaczone pod działalność przemysłową, wytwórczą lub usługową, która zlokalizowana jest na terenie całego miasta. Tereny rolnicze w większości obejmuje gleby dobre i dość dobre, cechujące się wysoką przydatnością do produkcji rolniczej.


metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (25 maja 2004)
Opublikował: Barbara Brzezińska (25 maja 2004, 10:39:03)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (22 marca 2021, 14:02:08)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31718