status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu posiada status instytucji kultury. Została wpisana do Rejestru instytucji kultury w dniu 01.06.1992 r. pod nr 2.

Działa na podstawie statutu. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jarosław.
Biblioteka pełni zadania na rzecz miasta Jarosław i powiatu jarosławskiego na podstawie porozumienia zawartego w 29 lipca 2015 roku pomiędzy powiatem jarosławskim a Gminą Miejską Jarosław.
 
 
Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Fredry w Jarosławiu:

UCHWAŁA NR 240/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

UCHWAŁA NR 356/XXXV/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 240 /XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A.Fredry w Jarosław

UCHWAŁA NR 748/LXX/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Tkacz (28 maja 2004)
Opublikował: Małgorzata Kowal (28 maja 2004, 14:34:12)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (15 lipca 2020, 09:51:20)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6439