Oświadczenia majątkowe


Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 24h pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Jawne informacje, zawarte w oświadczeniach majątkowych, zgodnie  z art. 24i pkt. 3 ww. ustawy są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Jednocześnie ze względu na zapisy art. 24h pkt 6 mówiące o okresie przechowywania oświadczeń majątkowych przez 6 lat wszystkie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia oświadczenia majątkowe obejmujące czas przechowywania 6 lat, zostały przeniesione do nowego Biuletynu Informacji Publicznej, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami będą w stosownych terminach usuwane.

Oświadczenia majątkowe w nowym Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne w zakładce Urząd Miasta Jarosławia/oświadczenia majątkowe - oświadczenia majątkowe

 
Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz.U.2020.713) wyłącza się z publikacji informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz miejscu położenia nieruchomości wymienionych w części B tego oświadczenia.

formularz oświadczenia majątkowego (110kB) plik

formularz - oświadczenie majątkowe radnego gminy (409kB) pdf

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OPUBLIKOWANO W PONIŻSZYCH KATALOGACH:

radni Rady Miasta Jarosławia

burmistrz miasta

zastępcy burmistrza miasta

sekretarz miasta

skarbnik miasta

osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Jarosław

osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza miasta


metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (16 czerwca 2004)
Opublikował: Barbara Brzezińska (16 czerwca 2004, 11:30:53)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (17 czerwca 2021, 13:06:00)
Zmieniono: uzupełnienie informacji o komunikat

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 54648