AKTUALNOŚCI URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA

AKTUALNOŚCI URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA

Konsultacje społeczne projektu pn. Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Jarosławia na lata 2021-2027"

Treść Zarządzenia nr 43/2021 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pn. Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Jarosławia na lata 2021-2027, [...]

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja w powiecie jarosławskim - aktualizacja z dnia 22 marca 2021 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NIEODPŁATNA MEDIACJA   W POWIECIE JAROSŁAWSKIM     KOMUNIKAT!!!     W związku z pandemią COVID-19 od dnia 17.03.2020 [...]

Zmiany w gminnym systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą nr 344/XXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których [...]

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja w powiecie jarosławskim - aktualizacja z dn. 20 maja 2020 roku

W związku z pandemią COVID-19 od dnia 17.03.2020 r. – do odwołania  świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w odbywa się  wyłącznie przez telefon (praca zdalna). Porad prawnych [...]

Informacja dla osób, które pobrały zaświadczenia do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku

W związku z wejściem w życie dnia 16 kwietnia 2020 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), informuję, że zgodnie z art. 102 powyższej ustawy zaświadczenia o [...]

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu jarosławskiego - MODYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych [...]

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” skierowanym do organizacji pozarządowych i [...]

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu jarosławskiego - aktualizacja

Starosta jarosławski przedstawia poniżej w załączonym pliku AKTUALNĄ listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu jarosławskiego wraz z pozostałymi informacjami: [...]

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu jarosławskiego

Starosta jarosławski przedstawia poniżej w załączonym pliku listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu jarosławskiego: [...]

Komunikat w sprawie składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2018 rok

Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina, że 31 stycznia 2019 roku upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane [...]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczono do sprzedaży w drodze publicznego II przetargu ustnego samodzielny lokal użytkowy wraz z udziałem w [...]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych przy ul. Skarbowskiego 10 w Jarosławiu. Opis przedmiotu przetargu, warunki przystąpienia, czas [...]

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych przy ul. Skarbowskiego 10 w Jarosławiu (za parkiem)Opis przedmiotu przetargu, warunki przystąpienia, czas i [...]

Przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Skarbowskiego 10

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku wielofunkcyjnym w Jarosławiu przy ul. Skarbowskiego 10. [...]

Bezpłatne szalety miejskie

Informujemy, że od 1 sierpnia br. szalety miejskie zlokalizowane w budynku Ratusza, obsługiwane przez PGKiM w Jarosławiu, będą bezpłatne. Na placach zabaw przy ul. Orkana oraz w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Kraszewskiego, od 24 lipca [...]

Zgłaszanie awarii, w tym oświetlenia ulicznego.

Od 13 marca br. spółki komunalne - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. i Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - uruchomiły nowy numer interwencyjny 887 780 477. [...]

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego

Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że w 2017 roku eksploatację, obsługę i konserwację urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław będzie prowadziło Jarosławskie [...]

Komunikat Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

"Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. [...]

Nowy numer kontaktowy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy ul. J. Słowackiego 34 (budynek Dworca PKP, I piętro)

Informujemy, że w związku ze zmianą siedziby Miejskiego Ośrodka Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu (ul. Słowackiego 34, budynek Dworca PKP) zmianie uległ telefon kontaktowy:(16) 624 89 20 [...]

Komunikat w sprawie terminów składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu na rok 2017.

TERMINY:- do dnia 31 stycznia 2017 roku - deklaracja na podatek od nieruchomości (podatek płatny do 15 - go każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia)- do do dnia 16 stycznia 2017 - deklaracja na podatek rolny (podatek płatny w czterech [...]

Zgłaszanie szkody łowieckiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo,szkody łowieckie wyrządzane przez zwierzynę dziko żyjącą są wielkim problem, który coraz częściej jest zgłaszany. Jednostką samorządową kompetentną do zajmowania się problemem szkód łowieckich jest Urząd [...]

Szanowni Podatnicy! Zbliżają się terminy kolejnych rat podatkowych.

Przypominamy, że w maju przypadają terminy płatności następujących zobowiązań podatkowych:- II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych - II raty podatku rolnego osób prawnych jednostek organizacyjnych, [...]

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 23 grudnia 2015 r. dot. zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2016 roku"

ZARZĄDZENIE Nr 399/2015 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA   z dnia 23 grudnia  2015 r.     Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Zarządzenie nr 382/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie ogłoszenia o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych

Zarządzenie nr 382/2015 Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie ogłoszenia o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymieniowych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13.10.2015 r. dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13.10.2015 r. dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka [...]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 września 2015 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu postanowienia z dnia 22 września 2015 r., znak DOOŚ-tos.440.8.2015.JA.dts.1 o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dla [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.09.2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17.09.2015 r. w sprawie postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia [...]

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymiod 1 września 2015 rokubędzie przyjmowana w budynku Ratusza (I piętro, pokój nr 11) [...]

Informacja dotycząca kasy Urzędu Miasta Jarosławia na ul. Cerkiewnej

Od 1 września 2015 rokuKASA w budynku przy ul. Cerkiewnej w Jarosławiuzostała przeniesionado budynku Ratusza(I piętro, pok. nr 11) [...]

Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH   W bieżącym roku upływa 4-letnia kadencja ławników sądowych. Rada Miasta Jarosławia najpóźniej w październiku br. dokona wyboru 15 ławników na kolejną kadencję 2016-2019 15 [...]

Przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego gat. jesion i modrzew

Przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego gat. jesion i modrzew. [...]

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2013 rok

Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina, że 31 stycznia 2014 roku upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2013 oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane [...]

Komunikat Lekarza Weterynarii

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w terminie 1-10 września 2011 r. akcji szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. [...]

Ogłoszenie w sprawie oferty realizacji zadania publicznego przedłożonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. piotra Skargi w Jarosławiu

Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536) Stowarzyszenia Kulturalno-Wychowawczego im. [...]

Nowe numery kont bankowych dla miasta Jarosławia od dnia 1 czerwca 2011 roku

UWAGA ! NOWE NUMERY KONT BANKOWYCH DLA  MIASTA JAROSŁAWIA OD DNIA 1 CZERWCA 2011 ROKU.       KONTO BANKOWE „DOCHODY  URZĘDU MIASTA”   Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Jarosław 33 8642 [...]

Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda Supreb 2,8 MR'07

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI SKODA SUPERB 2.8 MR’07   Opis przedmiotu sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Skoda Super [...]

Unieważnienie konkursu ofert na sprzedaż samochodu służbowego marki Skoda SuperB 2,8 MR'07

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI SKODA SUPERB 2.8 MR '07             Uprzejmie informuję, że unieważniam pisemny konkurs [...]

Informacja dla zarządców nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze gminy lub jego części [...]

Opłaty przedłużające ważność grobów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. - przypomina wszystkim osobom posiadającym groby - grobowce na cmentarzach komunalnych w Jarosławiu, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o [...]

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej   [...]

metryczka