Stanowiska, oświadczenia, apele, deklaracje Rady Miasta Jarosławia

Stanowiska, oświadczenia, apele, deklaracje Rady Miasta Jarosławia

Stanowisko Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 stycznia 2007 roku.

Treść stanowiska znajduje się w pliku poniżej [...]

Opinia z dnia 26 czerwca 2006 roku

Treść opinii znajduje się w pliku poniżej [...]

Apel Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 kwietnia 2005 roku

Treść apelu Rady Miasta Jarosławia w sprawie oświadczenia o współpracy i powiązaniach z organizacjami bezpieczeństwa państwa znajduje się w pliku poniżej Załącznik do stanowiska Rady Miasta Jarosławiaoświadczenie [...]

Stanowisko Rady Miasta z dnia 28 lutego 2005 roku

Treść uchwały znajduje się w pliku poniżej [...]

Oświadczenie Rady Miasta Jarosławia z dnia 28.02.2005

w sprawie wydania nieruchomości położonej na terenie wsi Radawa [...]

Stanowisko Rady Miasta z dnia 8 listopada 2004 roku

Stanowisko Rady Miasta Jarosławia podjęte na XXXV/04 nadzwyczajnej sesji w dniu 8 listopada 2004 roku Treść znajduje się w pliku poniżej   [...]

Stanowisko Rady Miasta Jarosławia z dnia 25.10.2004 roku

Treść stanowiska znajduje się w pliku pdf [...]

Oświadczenie Rady Miasta Jarosławia z dnia 6.09.2004

w sprawie ogłoszenia patronem miasta bł. o. Michała Czartoryskiego [...]

metryczka