Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 43/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania dot. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 42/2020 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2021-2023 z zakresu pomocy [...]

Zarządzenie nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej [...]

Zarządzenie nr 39/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na [...]

Zarządzenie nr 38/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do [...]

Zarządzenie nr 38/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych [...]

ROZSTRZYGNIĘCIE otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu

ROZSTRZYGNIĘCIE otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru nr: RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 dla Poddziałania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, ogłoszonego w ramach [...]

Ogłoszenie o naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPPK.08.03.00-IP.01-18-050/20 dla Poddziałania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu [...]

Zarządzenie 14/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 30 marca 2020r.

Zarządzenie 14/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 30 marca 2020r. [...]

Ogłoszenie o zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 r.

MOPS.271.1.2019 17.12.2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych [...]

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków na nowy okres 2017/2018

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków na nowy okres 2017/2018   Informujemy, ze że z dniem 1 sierpnia 2017r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przyjmował wnioski na następujące świadczenia: - świadczenie [...]

Zarządzenie Nr 16/2016 Dyrektora MOPS z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z dofinansowaniem inwestycji

Zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z dofinansowaniem inwestycji w ramach [...]

Dyrektor MOPS w Jarosławiu ogłasza konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej polegających na udzielaniu schronienia, zapewnieniu posiłku oraz ubrania bezdomnym mężczyznom

Jarosław, dnia 9 grudnia 2016 r. Informuję, że w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z dofinansowaniem inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dostarczania produktów żywnościowych w 2012 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dostarczania produktów żywnościowych w 2012 r. do punktu wydawania żywności oraz jej dystrybucja dla [...]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dostarczania produktów żywnościowych w 2011r. do punktu wydawania żywności.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 57. [...]

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Uwaga !!!                         Rada Ministrów 27 września 2011 r. podjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program [...]

Konkurs ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na okres od 15.12.20010r. do 31.12.2010r. Pełna treść ogłoszeni [...]

Konkursy ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami Burmistrza Miasta Jarosławia ogłasza konkurs wyboru ofert na:    - świadczenie usług opiekuńczych.    - świadczenie [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przeprowadzenie szkoleń grupowych: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń grupowych: [...]

Ogłoszenie - szkolenia grupowe

Informacje dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych: [...]

Konkurs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Jarosławia ogłasza konkurs wyboru ofert na dofinansowanie zadania "Organizowanie pomocy bezdomnym i ludziom starszym - prowadzenie punktu [...]

Warunki konkursu wyboru ofert na „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Warunki konkursu wyboru ofert na "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi" na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r [...]

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs wyboru ofert na "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi" na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. [...]

Ogłoszenie - transport

Ogłoszenie o konkursie wyboru ofert na realizację zadania w zakresie transportu pomocy rzeczowej z UE dla najuboższych mieszkańców miasta  Jarosławia. [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Trening kompetencji i umiejętności społecznych.Treść ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Szkolenia zawodowe

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Szkolenia zawodoweTreść ogłoszenia: [...]

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCHTreść ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkoleń grupowych.Treść ogłoszenia: [...]

Przetarg na szkolenia "Trening kompetencji i umiejętności społecznych"

Przetarg na szkolenia "Trening kompetencji i umiejętności społecznych"Ogłoszenie: [...]

Przetarg na usługi szkoleniowe

Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie miejskiej Jarosław".Treść ogłoszenia: [...]

Wyniki wyboru ofert

Konkurs wyboru ofert na dofinansowanie zadania „Organizowanie pomocy bezdomnym i ludziom starszym poprzez utworzenie punktu wydawania posiłków” na terenie Gminy Miejskiej Jarosław - Wyniki. [...]

Konkurs na dofinansowanie zadania: Utworzenie punktu wydawania posiłków.

Konkurs wyboru ofert na dofinansowanie zadania „Organizowanie pomocy bezdomnym i ludziom starszym poprzez utworzenie punktu wydawania posiłków” na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. [...]

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy.Treść ogłoszenia: [...]

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: [...]

metryczka