Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.
 
KONTO BANKOWE „DOCHODY URZĘDU MIASTA”

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU  
10 1240 1792 1111 0010 8805 4491


Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.


Podstawa  prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,poz. 849 z późn.zm.)
2. Uchwała nr 164/XVI/2015 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.


Opłaty obowiązujące w 2019 roku:

Uchwała Nr 9/II/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inaksentów oraz wynagrodzenia za inkas

Opłaty obowiązujące w 2018 roku:

Uchwała nr 164/XVI/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (213kB) pdf

Opłaty obowiązujące w 2017 roku:

Uchwała nr 164/XVI/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (213kB) pdf

Opłaty obowiązujące w 2016 roku:
Uchwała nr 164/XVI/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Jarosławia, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (213kB) pdf

Opłaty obowiązujące w 2015 (a także w roku 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014 )
uchwała nr 206 z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso. (679kB) pdf

Opłaty obowiązujące w 2007 roku:
uchwała nr 555 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso. (64kB) word

metryczka


Wytworzył: Halina Bartnik-Cyrbus (31 grudnia 2005)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (30 grudnia 2005, 12:41:40)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (16 listopada 2020, 12:56:14)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9972