ogłoszenia 2005

ogłoszenia 2005

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia dot. budowy kopalni gazu ziemnego

                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu

                               OBWIESZCZENIE         & [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie obowiązków posiadaczy wyrobów zawierających azbest niebędących przedsiębiorcami.

  O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie obowiązków posiadaczy wyrobów zawierających azbest niebędących przedsiębiorcamiNa mocy art. 162 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z 24 listopada 2005 roku.

 O B W I E S Z C Z E N I EBURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA             Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr [...]

Informacja w sprawie spotkania dotyczącego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Jarosławiu na lata 2005-2013.

Szanowni Państwo, W dniu 29 listopada 2005 roku, o godzinie 10-tej w Urzędzie Miasta Jarosławia, Rynek 1 (sala narad II p.) odbędzie się spotkanie, na którym zostanie zaprezentowana koncepcja Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy sieci telefonicznej przy ulicy Sąsiedzka

                                  [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia dotyczące aukcji (przetargu ustnego) na sprzedaż pojazdów.

 OGŁOSZENIE  Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza aukcję (przetarg ustny) na sprzedaż następujących pojazdów:samochody :1.  Fiat 125p nr rej. RJA G 613 – cena wywoławcza 150 zł2.  Audi nr rej. PRD 7509 – cena [...]

Aukcja samochodu osobowego Daewoo Leganza

Warunki aukcji na sprzedaż przez Urząd Miasta Jarosławia samochodu osobowego marka Daewoo Leganza     Aukcja odbędzie się w dniu 21 listopada 2005 roku, w Jarosławiu o godz. 9.00, w Urzędzie Miasta Jarosławia, Ratusz [...]

Ogłoszenie nr 2 dotyczące Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2005-2013

                                         &nbs [...]

Komunikat SWA Burmistrza Miasta Jarosławia

                           K O M U N I K A T  w sprawie udziału w wojewódzkim treningu i częściowego [...]

Ogłoszenie dotyczące „Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2005 – 2013”

  Szanowni Państwo W związku z opracowywaniem przez Firmę Marketingową HEKTOR Sp. z o.o. zamówionego przez Miasto Jarosław „Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2005 – 2013” zapraszamy na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia - dot. budowy ujęcia i stacji uzdatniania wody dla PWSZ w Jarosławiu przy ulicy Czarnieckiego

                       OBWIESZCZENIE       BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 [...]

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia - dot. zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku wniosku PTK Centertel na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Elektrownianej nr 4 w Jarosławiu

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Stosownie do art. 31 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku “ Prawo ochrony środowiska ” (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 , poz. 627 z późń. zm.) i n f o r m u j ę że w dniu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z 30.09.2005

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia - dot. lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowej gazu

                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Jarosław Nr 3/05 obszaru pomiędzy ulicami Głęboka i Żołnierska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA JAROSŁAWIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego w mieście Jarosław  Nr 3/05  obszaru pomiędzy ulicami Głęboka i Żołnierska [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o przystąpieniu do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Jarosław Nr 2/05 Zespołu Staromiejskiego

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA  MIASTA JAROSŁAWIA o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego w mieście Jarosław Nr  2/05  Zespołu Staromiejskiego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 26.08.2005 r.

                                  [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży samochodu terenowego

 Burmistrz  Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław ogłasza aukcję ( przetarg ustny) na sprzedaż samochodu terenowego ŁADA NIVA 1.7, rok produkcji 1999. Aukcja odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2005 [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nr 1/05

                                         &nbs [...]

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia - dot. przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko- stacja bazowa telefonii komórkowej Centertel przy ulicy Elektrownianej

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Stosownie do art. 31 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku “ Prawo ochrony środowiska ” (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późń. zm.) i n f o r m u j ę że w publicznie dostępnym [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 23.06.2005 r. w sprawie rozbudowy budynku Pomocy Społecznej przy ul. Plac Mickiewicza w Jarosławiu

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam , że w dniu 23.06.2005 r. została wydana decyzja o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przebudowy ulicy Wiejskiej w Jarosławiu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam , [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej i sieci gazowej przy ulicy Wróblewskiego w Jarosławiu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przedsięwizięcia związanego z budową linii kablowej elektroenergetycznej na dz. nr ewid. gr. 952/6, 952/2, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, 955/6,955/7 I 953 przy ul. St. Hajnusa w Jarosławiu

    OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA     Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że w Urzędzie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przedsięwzięcia związanego z przebudową sieci wodociągowej na terenie os. Słoneczne i 1000-Lecia w Jarosławiu. Trasa inwestycji na działkach na dz. nr ewid. gr. 3104/2, 3104/5, 3104/7, 3107, 3

    OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam,  że w Urzędzie [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przedsięwizięcia związanego z budową linii kablowej elektroenergetycznej na dz. nr ewid. gr. 3217, 3218/1, 3218/2 w obrębie nr 4 w Jarosławiu

    OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA     Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)   zawiadamiam,  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie przedsięwzięcia związanego z budową linii kablowej elektroenergetycznej w obrębie nr 4 w Jarosławiu

    OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA     Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)  zawiadamiam,   [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie przedsięwzięcia związanego z budową linii kablowej elektroenergetycznej w obrębie nr 5 w Jarosławiu

    OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA     Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam, że w Urzędzie [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20.06.2005

    OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Jarosławia   o terminie sesji Rady Miasta Jarosławia w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów dotyczących miejscowego  planu zagospodarowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie rozbudowy stacji bazowej Polskiej Telefonii Komórkowej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam , że w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej przy Placu Mickiewicza w Jarosławiu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam , że w Urzędzie Miasta [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19 maja 2005 r. na sprzedaż złomu stalowego

  „Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza aukcję (d. przetarg ustny) na sprzedaż złomu stalowego w ilości ok. 210 ton. Aukcja odbędzie się 10 czerwca 2005 r. w Jarosławiu – Rynek 1 (Ratusz) o godz. 900 .Warunki aukcji można [...]

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie rozbudowy stacji bazowej PTK Centertel przy ulicy Wróblewskiego w Jarosławiu

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Stosownie do art. 31 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „ Prawo ochrony środowiska ” (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późń. zm.) [...]

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 04.04.2005 r. dot. budowy drogi - przedłużenie ulicy Morawska do ulicy Strzelecka w Jarosławiu

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA   Stosownie do art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku “ Prawo ochrony środowiska ” (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późń. zm.) i n f o r m u j e  s i ę że w [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24.03.2005 r.

                               [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 21.03.2005 r.

                                         [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 17.03.2005 r.

                            [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10.03.2005 r. dot. linii elektroenergetycznej przy ul. Poniatowskiego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta Jarosławia zostało [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10.03.2005 r. dot. linii elektroenergetycznej przy ul. Wróblewskiego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że z wniosku: [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03.03.2005 r. dot. linii elektroenergetycznej przy ul. Okrzei

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 03.03.2005r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03.03.2005 r. dot. linii elektroenergetycznej przy ul. Łazy Kostkowskie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA   Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 03.03. 2005 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03.03.2005 r. dot. budowy budynku stołówki

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta Jarosławia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01.03.2005 r.

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA  Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DziennikUstaw z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam , że  w dniu28.02.2005r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 23.02.2005 r.

                                 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 3 z dnia 18.02.2005 r.

  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) z a w i a d a m i a m, że z wniosku : [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 2 z dnia 18.02.2005 r.

  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) z a w i a d a m i a m, że z wniosku : [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14.02.2005 r.

                                     OBWIESZCZENIE  &nb [...]

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14.02.2005 r.

K O M U N I K A T   BURMISTRZA  MIASTA  JAROSŁAWIA     Stosownie do art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”  (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia Nr 2 z dnia 15.02.2005 r.

                               OBWIESZCZENIE        &nb [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 15.02.2005 r.

                             [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10.02.2005 r.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia 18.02.2005 r.

  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) z a w i a d a m i a m, że z wniosku : [...]

Obwieszczenie burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 18.01.2005r

                           [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 12.01.2005r.

                                          [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 05.01.2005r

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 03.01.2005r

                             [...]

metryczka