ogłoszenia 2006

ogłoszenia 2006

Obwieszczenie burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni z przeznaczeniem na Pracownię Rezonansu Magnetycznego Szitala COM w Jarosławiu

                    OBWIESZCZENIE    BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zwierzynieckiej

                   OBWIESZCZENIE    BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Kruhel Pełkiński

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanego z budową odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie os. Piłsudskiego w Jarosławiu.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam , że w Urzędzie Miasta Jarosławia zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące [...]

Ogłoszenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego związanego z budową skrzyżowania typu "małe rondo".

    OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam , że w Urzędzie Miasta Jarosławia [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie rozbudowy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Mickiewicza nr 4 w Jarosławiu

                                          &n [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Nr 1/06 przy ulicy 3-go Maja w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie wykonania oświetlenia parku oraz iluminacji fonntanny przy ulicy Baśki Puzon w Jarosławiu

                               OBWIESZCZENIE        &nb [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Przemysłowej

                                     OBWIESZCZENIE   & [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Leśna

                                   [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 16.05.2006 roku

Treść obwieszczenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 11.05.2006 roku

    EKF.II.3023-10/06                                    & [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwięcia

Treść decyzji i załącznika znajduje się w plikach poniżej [...]

Decyzja o środowiskowych uwar. zgody na realizację

Treść decyzji i załącznika znajduje się w plikach poniżej [...]

Ogłoszenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: linia elektro- energetyczna kablowa niskiego napięcia na działkach nr ewid. gruntów 3203/1 , 3197/2 , 3197/1 i 3142/2 ( ob

  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA  MIASTA  JAROSŁAWIA       Zgodnie  z  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  [...]

Ogłoszenie dotyczące przedłożenia dokumentów w sprawie inwestycji PWiK w Jarosławiu dot. budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. 3-go Maja.

GPO.II.7624-Ś/08/06   Starostwo Powiatowe w Jarosławiu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Powiatu Jarosławskiego Działając na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz w związku z art. 57 ust. 1 i art. 378 ustawy z dnia [...]

Ogłoszenie dotyczące postanowienia w sprawie potrzeby sporządzenia raportu dla

Treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżej [...]

Informacja dotycząca uwarunkowań inwestycji pn.

Treść ogłoszenia znajduje się w pliku poniżek [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej ulic: Zwierzynieckiej i Zwierzyniec w Jarosławiu (obręb nr 4)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam , że w Urzędzie  Miasta Jarosławia [...]

Obwieszczenie w sprawie lokalizacji budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Skrzyneckiego, Nabielaka, Wilsona i Chłopickiego w Jarosławiu.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA  Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam , że w Urzędzie Miasta Jarosławia [...]

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna opałowego znajduje się w pliku poniżej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Poniatowskiego

                                          &n [...]

metryczka