2006

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
2003 | -2017

2006

Wnioski i opinie Komisji ds. Rodziny z dnia 1 sierpnia 2006 roku.

USTALENIA  I  WNIOSKI  Nr 3/06     z odbytego w dniu 1 sierpnia 2006 r. posiedzenia Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Jarosławia:           Przedmiotem obrad Komisji była kwestia wydania [...]

Wnioski i opinie Komisji ds. Gospodarki Miejskiej z dnia 19 lipca 2006 roku.

Ustalenia i wnioski nr 7 /06 Z odbytego w dniu 19 lipca 2006r. posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.     1. Po zapoznaniu się z informacją na temat realizacji oraz finansowania budowy  drogi [...]

Wnioski i opinie Komisji Rozwoju Miasta 23 czerwca 2006 roku.

Ustalenia i wnioski nr 4 /06 Z odbytego w dniu 23 czerwca 2006r. posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Jarosławia.       1.Radny p. Janusz Ważny zawnioskował, aby do końca br. Burmistrz Miasta na każdej sesji  [...]

Wnioski i opinie Komisji Zdrowia z dnia 23 czerwca 2006 roku.

Treść wniosków znajduje się w pliku poniżej [...]

Wnioski i opinie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z dnia 22 czerwca 2006 roku.

USTALENIA  I  WNIOSKI  Nr 4/06   z odbytego w dniu 22 czerwca 2006 r. posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Jarosławia o godz. 10-tej w pokoju Radnych.   1. Członkowie Komisji bez [...]

Wnioski i opinie Komisji ds. Gospodarki Miejskiej z dnia 21 czerwca 2006 roku.

Ustalenia i wnioski nr 6/06   Z odbytego w dniu 21 czerwca 2006r. posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.   1.Komisja ds. Gospodarki Miejskiej jednogłośnie przyjęła przedłożone i omówione przez [...]

Wnioski i opinie Komisji Budżetowej z dnia 21 czerwca 2006 roku.

Ustalenia i wnioski nr 8/06   Z odbytego w dniu 21 czerwca 2006r. posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia.   1.Komisja Budżetowa pozytywnie ustosunkowała się do pisma wystosowanego przez Komendę Powiatową [...]

Wnioski i opinie Komisji Budżetowej z dnia 19 maja 2006 roku.

  Ustalenia i wnioski nr 7/06 Z odbytego w dniu 19 maja 2006r posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia.   Stanowisko Komisji Budżetowej do projektów uchwał przedłożonych na sesję Rady Miasta   1 w sprawie [...]

Wnioski i opinie Komisji Oświaty z dnia 18 maja 2006 roku

  Ustalenia i wnioski nr 3/06 Z odbytego w dniu 18 maja 2005r posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Jarosławia.      ANALIZA PROJEKTÓW  UCHWAŁ PRZEDŁOŻONYCH  NA SESJĘ RADY [...]

Wnioski i opinie Komisji ds. Gospodarki Miejskiej z dnia 17 maja 2006 roku.

Ustalenia i wnioski nr 5/06 Z odbytego w dniu 17 maja 2006r. posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia   Projekt uchwały na druku nr 9 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ulicy [...]

Wnioski i opinie Komisji ds. Rodziny z dnia 17 maja 2006 roku.

  USTALENIA  I  WNIOSKI  Nr 2/06   z odbytego w dniu 17 maja 2006 r. posiedzenia Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Jarosławia:     1. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców dot. przewozów osób [...]

Wnioski i opinie Komisji Rozwoju Miasta z dnia 5 maja 2006 roku.

Ustalenia  i wnioski nr 3 / 06   Z odbytego w dniu 5 maja 2006r posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Jarosławia.     1.     Analiza projektów uchwał przedłożonych na sesję  Rady [...]

Wnioski i opinie Komisji Rozwoju Miasta z dnia 24 kwietnia 2006 roku.

Ustalenia  i wnioski nr 2 / 06   Z odbytego w dniu 24 kwietnia 2006r posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Jarosławia.     1. Zarząd  Wojskowych Ogrodów Działkowych ”Błonie” zwrócił się z [...]

Wnioski i opinie Komisji Oświaty z dnia 20 kwietnia 2006 roku

  Ustalenia i wnioski nr 2/06 Z odbytego w dniu 20 kwietna 2006 r. posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Jarosławia       1. Komisja zapoznała się z pismem w sprawie przyznania środków finansowych budżetu miasta na [...]

Ustalenia i wnioski Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z dnia 20 kwietnia 2006 roku

USTALENIA  I  WNIOSKI  Nr 3/06   z odbytego w dniu 20 kwietnia 2006 r. posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Jarosławia:   1. Członkowie Komisji bez uwag przyjęli protokół nr [...]

Wnioski i opinie Komisji ds. Gospodarki Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2006 roku.

Ustalenia i wnioski nr 4/ 06   Z odbytego w dniu 19 kwietnia 2006r. posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.     Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść pisma wystosowanego przez [...]

Wnioski i opinie Komisji Budżetowej z dnia 19 kwietnia 2006 roku.

Ustalenia i wnioski nr 5/ 06   Z odbytego w dniu 19 kwietnia 2006r. posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia.     Analiza projektów uchwał przedłożonych na sesję Rady Miasta   Projekt uchwały na druku [...]

Wnioski i opinie Komisji ds. Gopspodarki Miejskiej z dnia 20 marca 2006 roku.

Ustalenia i wnioski nr 3/ 06 Z odbytego w dniu 20 marca 2006r. posiedzenia komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia . 1. Analiza projektów uchwał przedłożonych na sesję Rady Miasta.   Projekt uchwały na druku nr  [...]

Wnioski i opinie Komisji ds. Gospodarki Miejskiej z dnia 23 lutego 2006 roku.

Ustalenia i wnioski nr 2 / 06   Z odbytego w dniu 23 lutego 2006r. posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia .   1. Analiza projektów uchwał przedłożonych na sesję  Rady Miasta.   Projekt [...]

metryczka