Wybory Samorządowe 2006

Wybory Samorządowe 2006

Informacja o sposobie głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

W wyborach do Rady Gminy w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców: karta do głosowania jest koloru białego wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy Głos jest [...]

Lista kandydatów na radnych do Rady Miasta Jarosławia

Lista znajduje się w pliku poniżej [...]

Lista kandydatów na Burmistrza Miasta Jarosławia

Lista znajduje się w pliku poniżej [...]

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy znajduje się w pliku poniżej [...]

Informacja dotycząca teminu wyborów samorządowych w 2006 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, [...]

Ustalenia dotyczące liczby radnych wybieranych do Rady Miasta Jarosławia

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego Nr 46/06 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego do Rady Miasta Jarosławia wybiera się 21 radnych. [...]

metryczka