Kanalizacja dla Jarosławia


Zdjęcie                                                    Zdjęcie

 
Projekt Nr Z/2.18/I/1.2/6/06  „Ochrona zasobów wodnych – kanalizacja dla Jarosławia – etap 1-3”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 
Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Działanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska
 
Instytucja Zarządzająca :  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Instytucja Pośrednicząca :  Podkarpacki Urząd Wojewódzki
 
Beneficjent:                          Gmina Miejska Jarosław
 
Wartość Projektu:                                                4 721 076,30 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:                  2 602 496,66 PLN
Środki Gminy:                                                        2 118 579,64  PLN
 
Okres realizacji: 05.02.2007 – 20.06.2008
 
Przedmiot inwestycji:
Wykonanie rurociągu tłocznego, obiektów stacji próżniowo – tłocznej z zasilaniem energetycznym,  kanalizacji sanitarnej w ulicach: Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Kulkowa, Górnoleżajska, Zacisze, i część ul. Kruhel Pełkiński o długości 16 361,35 m.
 
Stan realizacji projektu:
Rok 2006:

-W dniu 14.09.2006 została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Jarosław na realizację projektu.
-W dniu 14.11.2006 r., w wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta Umowa  z GRUPĄ INWESTOR Sp. z o. o.  Rzeszów ul. Graniczna 1b  o pełnienie  nadzoru inwestorskiego.
-W dniu 29.12.2006 r. zakończono procedurę przetargową  na wybór Wykonawcy inwestycji.

Rok 2007 r:

I kwartał 2007 r.
-Po rozstrzygnięciu protestu, w dniu 05.02.2007 r. została zawarta umowa na wykonanie inwestycji z Konsorcjum firm: Lider konsorcjum- Przedsiębiorstwo Robot Inżynieryjnych „GEO” , ul. Złota Góra 19a  Radymno, Konsorcjant - Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej , ul. Cisowa 11 , Lublin.
-W dniu 12.02.2007 r. zastał przekazany   Wykonawcy  teren pod wykonanie robót kanalizacyjnych .  
- Wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjne ZPORR,
-I etap inwestycji - wykonano część rurociągu tłocznego T długości 693 mb z rur PE100SDR17 o średnicy 200/119 mm
-II etap inwestycji - rozpoczęto budowę kanalizacji podciśnieniowej w ul. Batalionów Chłopskich. Wykonano 24 mb kanalizacji z rur PE 80SDR 13,6 o średnicy 225/16,6 mm.
 

II kwartał 2007 r.
 25.04.2007 r. -  podpisanie Aneksu Nr 1/07 do Umowy  z  Wojewodą Podkarpackim    na realizację projektu, po przeprowadzonych przetargach na wykonanie inwestycji i nadzór inwestorski.
I etap inwestycji – wykonano 1847 mb z rur PE100SDR17 o średnicy Ø 200/119 mm rurociągu tłocznego T  i zakończono prace przy rurociągu tłocznym,
II etap  inwestycji – kontynuacja robót przy kanalizacji w ul. Batalionów Chłopskich , wykonano rurociąg podciśnieniowy i grawitacyjny z rur PE 80SDR 13,6 Ø 90-160 mb 1409  ,  zakończono roboty budowlane przy stacji próżniowo – tłocznej wraz z instalacjami i zasileniem energetycznym
III etap  inwestycji – rozpoczęto kanalizację w ul. Dolnoleżajskiej, ul.  Kulkowej i ul. Górnoleżajskiej , wykonano rurociąg podciśnieniowy i grawitacyjny z rur PE 80SDR 13,6 Ø 90-160 mb 647
Przykanaliki – wykonano 579 mb  z rur PE  Ø 160 mb w ul. Batalionów Chłopskich i 956 mb z rur PE  Ø 160 mb w ul. Dolnoleżajskiej, ul.  Kulkowej i ul. Górnoleżajskiej .  

III  kwartał 2007 r.
• I etap inwestycji  - zakończono prace przy rurociągu tłocznym,
• II etap  inwestycji – kontynuacja robót przy kanalizacji w ul. Batalionów Chłopskich , wykonano rurociąg podciśnieniowy i grawitacyjny z rur PE 80SDR 13,6 Ø 90-160 mb 405  ,  zakończono roboty budowlane przy stacji próżniowo – tłocznej wraz z instalacjami i zasileniem energetycznym
• III etap  inwestycji –  kontynuacja robót przy  kanalizacji w ul. Dolnoleżajskiej, ul.  Kulkowej i ul. Górnoleżajskiej , wykonano rurociąg podciśnieniowy i grawitacyjny z rur PE 80SDR 13,6 Ø 90-160 mb  629
• Przykanaliki – wykonano  204 mb  z rur PE  Ø 160 mb w ul. Batalionów Chłopskich i  956  mb z rur PE  Ø 160 mb w ul. Dolnoleżajskiej, ul.  Kulkowej i ul. Górnoleżajskiej

IV kwartał 2007 r.
• I etap inwestycji  - zakończono prace przy rurociągu tłocznym,
• II etap  inwestycji –wykonano rurociąg podciśnieniowy i grawitacyjny z rur PE 80SDR 13,6 Ø 90-160 mb 1246  i zakończono  kanalizację  w ul. Batalionów Chłopskich ,  zakończono   stację próżniowo – tłoczną. 
• III etap  inwestycji –  kontynuacja robót przy  kanalizacji w ul. Dolnoleżajskiej, ul.  Kulkowej i ul. Górnoleżajskiej , wykonano rurociąg podciśnieniowy i grawitacyjny z rur PE 80SDR 13,6 Ø 90-160 mb 1625. 
• Przykanaliki –kontynuacja,  wykonano  386  mb  z rur PE  Ø 160 mb w ul. Batalionów Chłopskich i  2701  mb z rur PE  Ø 160 mb w ul. Dolnoleżajskiej, ul.  Kulkowej i ul. Górnoleżajskiej .

I kwartał 2008 r.
• I etap inwestycji  - zakończono prace przy rurociągu tłocznym,
• II etap  inwestycji – zakończono  kanalizację  w ul. Batalionów Chłopskich  i  stację próżniowo – tłoczną. 
• III etap  inwestycji – harmonogram rzeczowo- finansowy zakładał przerwę w robotach  na okres zimowy.  Ze względu  na sprzyjające warunki atmosferyczne    kontynuowano  roboty  przy  kanalizacji w ul. Dolnoleżajskiej, ul.  Kulkowej i ul. Górnoleżajskiej ,
• Przykanaliki – – harmonogram rzeczowo- finansowy zakładał przerwę w robotach   na okres zimowy.    Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne    kontynuowano  roboty  przy wykonywaniu przykanalików  w ul. Batalionów Chłopskich , ul. Dolnoleżajskiej, ul.  Kulkowej i ul. Górnoleżajskiej


 II kwartał 2008 r.

  • III etap inwestycji - kontynuacja robót przy kanalizacji w ul. Dolnoleżajskiej, ul. Kulkowej i ul. Górnoleżajskiej i zakończenie robót III etapu.
  • Przykanaliki - kontynuowano roboty przy wykonaniu przykanalików w ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dolnoleżajskiej, ul. Kulkowej i ul. Górnoleżajskiej i zakończenie robót.
  • w dniu 28.05.2008 roku wykonawca zakończył prace przy realizacji inwestycji.

W dniu 30.05.2008 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji zrealizowanej w ramach projektu Nr Z/2.18/I/1.2/6/06 "Ochrona zasobów wodnych-kanalizacja sanitarna dla Jarosławia - etap 1-3" i przekazano do użytkowania. Zamontowano tablicę pamiątkową ZPORR.

Tablica informacyjna ZPORR
Tablica informacyjna ZPORR


Montaż rurociągu tłocznego
Montaż rurociągu tłocznego


stacja próżniowo-tłoczna
stacja próżniowo-tłoczna


wykonywanie kanalizacji podciśnieniowej
wykonywanie kanalizacji podciśnieniowej

metryczka


Wytworzył: Stanisława Mierzwa (2 stycznia 2007)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (2 stycznia 2007, 13:53:39)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (10 lipca 2008, 15:18:47)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20001