ogłoszenia 2007

ogłoszenia 2007

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przebudowy wiaduktu i rozbudowy ulicy Przemyskiej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej przy ulicy Flisackiej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu Kalinki w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na os. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu

                                        Jarosław, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na terenie Starego Miasta Jarosławia

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy odcinka sieci wodociagowej przy ulicy Flisackiej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy odcinika sieci gazowej przy ulicy Flisackiej

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia ulic Franciszkańskiej, Trybunalskiej i Wąskiej w Jarosławiu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA  Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam , że w Urzędzie Miasta Jarosławia [...]

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku nr 3 - Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Kościuszki nr 18 w Jarosławiu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA  Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 , poz. 717), zawiadamiam , że w Urzędzie Miasta Jarosławia [...]

Obweiszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w spraiw budowy sici gazowej niskiego ciśnienia przy ulicy Flisackiej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy odcinka sieci gazowej przy ulicy Wiśniowej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Informacja dla producentów rolnych dotycząca dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH DOTYCZĄCA DOPŁAT Z TYTUŁU ZUŻYTEGO DO SIEWU LUB SADZENIA MATERIAŁU SIEWNEGO Podstawę do udzielania dopłat daje ustawa z dnia 12 stycznia 2007r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Drużynieckiej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy odcinka sieci gazowej

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n."Przebudowa gazociągu wysokoprężnego DN 700 i DN 300w obrębie nr 4 w Jarosławiu"

                  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA       w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa ulicy Nad Sanem

                    OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA        w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa odcinka ulicy Nad Sanem

GPO.I.7331-P/42//06-07                       Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 14.02.2007 r. w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Jarosław, dnia 14.02.2007 r. GPO.I.7331-P/40/06-07 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA      w sprawie postępowania administracyjnego         dotyczącego wydania decyzji o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicach Dominikańskiej i Morgenbessera w Jarosławiu

                       OBWIESZCZENIE    BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

                        OBWIESZCZENIE       BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy odcinka linii elektroenergetycznej przy ulicy Bandurskiego w Jarosławiu

                       OBWIESZCZENIE       BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zwierzynieckiej

                   OBWIESZCZENIE    BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i [...]

metryczka