CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK - Gospodarka odpadami

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK - Gospodarka odpadami

Zmiany w gminnym systemie odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą nr 344/XXVI/2020 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października  w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których [...]

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Jarosławia [...]

metryczka