ogłoszenia 2008

ogłoszenia 2008

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie wyadania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę parkingu na samochody dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Poniatowskiego w Jarosławiu

GPO.7331-P/23/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ulicy Kamiennej w Jarosławiu

GPO.7331-P/27/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Przemysłowa , Chrobrego , Batorego i Pawłosiowska w Jarosławiu

GPO.7331-P/30/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii energetycznej napowietrznej oraz linii kablowej niskiego napięcia na terenie Giełdy Hurtowej przy ulicy Okrzei w Jarosławiu

 GPO.7331-P/24/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ulicy Kamiennej w Jarosławiu

GPO.7331-P/27/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej przy ulicy Danilewicza w Jarosławiu

GPO.7331-P/25/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy parkingu dla Potrzeb Powiatowej Komendy Policji przy ulicy Poniatowskiego w Jarosławiu

GPO.7331-P/23/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 1/07 obszar "Morawsko Północ" i Nr 2/07 w rejonie ul. Boczna Sanowa w m. Jarosław

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA  MIASTA  JAROSŁAWIA    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego   Nr  1/07 obszaru „ Morawska Północ [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy odcinaka sieci gazowej przy ulicy Okrzei w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 4/2/2008 Studium Uwarunkowań

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA  MIASTA JAROSŁAWIA o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr  4/2/2008  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  miasta Jarosławia  w  rejonie ul. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPO.7331-P/20/08

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na  podstawie  art. 10  ustawy  z  dnia  14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy odcinka sieci gazowej przy ulicy Misztale w Jarosławiu

GPO.7331-P/22/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalzacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji związanej z budową linii energ.kablowej n.n.ul. Kruhel Pawłosiowski w Jarosławiu

GPO.7331-P/20/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Sowińskiego w Jarosławiu

GPO.7331-P/18/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - pracownia dydaktyczno-szkoleniowa obsługi samochodów w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Paderewskiego w Jarosławiu

GPO.7331-P/19/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2003r.  Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41)  [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA  MIASTA JAROSŁAWIA  Na  podstawie  art. 11 pkt 1  i  art. 17 pkt 1 ustawy  z  dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GPO.7331-P/19/08                                        [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia dot. wydanj decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Budowa linii telekomunikacyjnej przy ulicy Kruhel Pawłosiowski w Jarosławiu"

    Jarosław, dnia 11.06.2008 r.GPO.7331-P/6/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego związanych z budową oświetlenia ulicznego przy ulicach: Sowińskiego i Raszyńska w Jarosławiu

GPO.7331-P/17/08 GPO.7331-P/18/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lok. inw. celu publicznego pn. "Przebudowa sieci wodociągowej przy ulicy Narutowicza w Jarosławiu"

GPO.7331-P/17/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie zmiany sposobu użytkowania pracowni betoniarskiej na pacownię dydaktyczno-samochodową w budynku przy ulicy Paderewskiego w Jarosławiu

GPO.7331-P/17/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia dot. budowy linii kablowej elektroenergetycznej przy ulicy Górnoleżajskiej w Jarosławiu

   GPO.7331-P/14/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n "Budowa zespołu boisk sportowych Orlik 2012 pomiędzy ul. Traugutta i Pruchnicka w Jarosławiu

 GPO.7331-P/12/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy odcinka sieci gazowej przy ulicy Przemysłowej w Jarosławiu

GPO.7331-P/9/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia dot. postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Zamkowej w Jarosławiu

  GPO.7331-P/1/08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA         w sprawie  postępowania administracyjnego  dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie budowy sieci wodociągowej przy ulicy Zamkowej w Jarosławiu

GPO.7331-P/1/08                                     OBWIESZCZENIE [...]

metryczka