WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU RP - 22 CZERWIEC 2008