2008

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

2008

Wynik konkursu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu

ZARZĄDZENIE Nr 373/2008BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZ DNIA 23 grudnia  2008r. Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź. [...]

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 179/2008BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIAZ DNIA 16 lipca  2008 r.  Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz [...]

Ogłoszenie dotyczące powierzenia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku

Działając  zgodnie  z  zasadami   określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn.zm.)   Burmistrz Miasta Jarosławia [...]

Ogłoszenie dotyczące powierzenia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr 263/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 04.02. 2008r. w sprawie przyjęcia [...]

Wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr 263/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 04.02. 2008r. w sprawie przyjęcia [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2008

OgłoszenieNa podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U. z 2004 roku Nr 64 poz.593, z późn. zmianami/ oraz Uchwały Nr 263/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia [...]

Wynik konkursu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Reh.-Edu.-Wych. w Jarosławiu

            ZARZĄDZENIE Nr 272/2007BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 grudnia  2007 r. Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku [...]

metryczka