2008

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2008

Dostawa artykułów chemicznych dla Urzędu Miasta Jarosłwia

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę artykułów chemicznych dla Urzędu Miasta Jarosławia w roku [...]

Na wykonanie projektu budowlanego monitoringu stadionu sportowego przy ul. Bandurskiego 2 w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia  37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: Na wykonanie projektu budowlanego monitoringu stadionu sportowego przy [...]

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na ”Wymianę stolarki drzwiowej drewnianej na aluminiową w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu”, spośród dwóch ważnych ofert [...]

Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Jarosławia

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia  37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Jarosławia w roku [...]

Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Jarosłwia

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia  37-500 Jarosław, ul. Rynek 1  Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę prasy dla Urzędu Miasta Jarosławia w roku [...]

usługa administracji cmentarzy

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Usługę administracji cmentarzy w [...]

Wymiana stolarki drzwiowej

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego, 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu [...]

Dowożenie na zajęcia lekcyjne niepełnosprawnych dzieci

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na wykonanie usługi transportowej polegającej na dowożeniu na zajęcia lekcyjne niepełnosprawnych dzieci.Termin [...]

Dostawa materiałów papierniczych i szkolnych

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia   37-500 Jarosław, ul. Rynek 1  Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Dostawę materiałów papierniczych i szkolnych [...]

Dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów silnikowych

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na dostawę benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów silnikowych.Termin dostawy:  styczeń [...]

Dostawa krzesełek i stolików uczniowskich do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jarosławiu

Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego postępowaniu o udzieleniu zamówienia na „Zakup krzesełek i stolików uczniowskich”,jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy :  TMC [...]

Dostawa wyposażenia stołówki w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum nr 3 im. ks Jana Twardowskiego w Jarosławiu postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzieleniu [...]

Wykonanie chodnika Os. Zielińskiego w Jarosławiu

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzieleniu zamówienia na: Wykonanie chodnika os. Zielińskiego w [...]

Opracowanie projektu budowlanego remontu elewacji Publicznego Gimnazjum nr 1

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na realizację [...]

Wykonanie chodnika - Os. Wojska Polskiego

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1  Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Wykonanie chodnika – Os. Wojska Polskiego w Jarosławiu [...]

wykonanie: Nawierzchni alejek cmentarnych na Starym Cmentarzu w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Remont nawierzchni ul. Przygrodzie w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o licytacji

SP – VI – [...]

Remont zaplecza ul. Franciszkańskiej wraz z zagospodarowaniem zieleni

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Wykonanie remontu zaplecza ul. Franciszkańskiej wraz z [...]

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie IX-XII 2008 r.

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w [...]

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie IX-XII 2008 r.

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w [...]

Dostawa warzyw i owoców do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie IX-XII 2008 r.

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w [...]

Wykonanie remontu ul. Słonecznej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

„Remont izolacji przeciwwilgociowej ściany zachodniej i fundamentu” w Publicznym Gimnazjum Nr 2 ul. Jana Pawła II 26 w Jarosławiu

O G Ł O S Z E N I E o postępowaniu przetargowym Publiczne Gimnazjum nr. 2 w Jarosławiuul. Jana Pawła II 26,  37-500 Jarosław Ogłasza postępowanie o wartości do 14.000 euro na:„Remont izolacji przeciwwilgociowej ściany [...]

Wykonanie chodnika ul. Dąbrowskiego - Grodziszczańska w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia  37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  Na wykonanie: chodnika ul. Dąbrowskiego – Grodziszczańska [...]

pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad zadaniem: Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Ratusza w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Remont izolcaji przeciwwilgociowej ściany zachodniej i fundamentów w Publicznym Gimnazjum Nr 2

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Uprzejmie informuję, że unieważniam prowadzone przez Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu postępowanie (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o [...]

Wykonanie remontu nawierzchni ul. Krótkiej w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Wykonanie remontu nawierzchni ul. Krótkiej w Jarosławiu [...]

Usługa planowania przestrzennego - prognozy skutków budowy obiektów handlowych...

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Na wykonanie usług planowania przestrzennego” „Prognoza skutków [...]

Usługa planowania przestrzennego

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Na wykonanie usług planowania przestrzennego  ” a)Projekt  [...]

Wykonanie usługi transportowej polegającej na dowożeniu na zajęcia lekcyjne niepełnosprawnych dzieci

                                         &nbs [...]

Przetarg ustny - aukcja na wynajem lokalu użytkowego wraz z dzierżawą urządzeń

                                         &nbs [...]

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sąsiedzkiej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Częściowa przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu

SP – VI – 393/7-01/2008                                    [...]

Wykonanie remontu ul. Społecznej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Raszyńskiej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Remont ul. Harlendera

                                         &nbs [...]

nadzór inwestorski budowlany

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Jarosławiu postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na pełnienie [...]

nadzór inwestorski budowlany

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na pełnienie [...]

Konserwacja pomników nagrobnych

                                         &nbs [...]

Wykonanie remontu ul. Baśki Puzon w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Wykonanie usług planowania przestrzennego

                                         &nbs [...]

Wykonanie projektu iluminacji świetlnej wraz z instalacją elektryczną w elewacji budynku Ratusz (ul. Rynek 1) w Jarosławiu

       OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie [...]

Budowa oświetlenia ulicznego Placu Bóżnic w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Opolskiej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego ul. Kruhel Pełkiński w Jarosławiu

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na wykonanie [...]

Dostawa nagród i upominków w postaci sprzętu sportowego

                                         &nbs [...]

Wycena nieruchomości położonych w Jarosławiu przy ul. Sikorskiego 5

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na wykonanie „Wycen [...]

Remont stadionu przy ulicy Bandurskiego 2 w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  nawykonanie „Remontu [...]

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lotników w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na wykonanie „Budowy [...]

Wykonanie remontu chodnika do bloków 3-go Maja 35 i 47 w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Wykonanie remontu i konserwacji oznakowania dróg gminnych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na wykonanie „Remontu i [...]

Zakup mięsa i wyrobów mięsnych do Stołówki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu ul. Spytka 2

                                         &nbs [...]

zakup warzyw

                                         &nbs [...]

zakup mięsa i wyrobów mięsnych

                                         &nbs [...]

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych w okresie roku 2008

                                         &nbs [...]

Budowa oświetlenia ulicznego - Plac Bóżnic w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

utwardzenie alejek Starego Cmentarza w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Budowa przejścia z Os. Kopernika do Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

Remont ul. Wodnej w Jarosławiu

                                         &nbs [...]

metryczka