2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Wykonanie remontu ul. Słonecznej w Jarosławiu

                                                                   OGŁOSZENIE
                                                      Burmistrz Miasta Jarosławia 
                                                      37-500 Jarosław, ul. Rynek 1

 
Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Wykonanie remontu ul. Słonecznej w Jarosławiu ”
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest : „Wykonanie remontu ul. Słonecznej  w Jarosławiu ” wg zakresu określonego szczegółowo w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.      Termin realizacji zamówienia – do 30 wrzesień 2008 rok.
3.      W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
4.      Kryteria oceny ofert - 100% cena.
5.      Oferty w zaklejonych kopertach z napisem  Oferta na: „Wykonanie remontu
      ul. Słonecznej  w Jarosławiu  ” , nazwą i adresem Wykonawcy, należy składać w    siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta  Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. Nr 2             kancelaria do dnia  22.08.2008 r.  do godz.    14:00.
6.      Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
7.      Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 22.08.2008 r. o godz.  14:15 w pok. Nr 26
8.      Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami
1.      W sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Piotr Chrzan – Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, tel. (16) 624 – 87-11    
2.       W sprawach przedmiotu zamówienia : Pan Jerzy Kubicki - Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 6, tel. 624-87-74
9.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta,
      pok. Nr 29  w godz. 8:00 – 14:00
10.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

siwz (130kB) word                   ofertowy (56kB) pdf                      sst (245kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Chrzan (20 sierpnia 2008)
Opublikował: Piotr Chrzan (20 sierpnia 2008, 08:23:16)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (13 stycznia 2009, 08:05:31)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1965