2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Remont zaplecza ul. Franciszkańskiej wraz z zagospodarowaniem zieleni

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
 
Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Wykonanie remontu zaplecza ul. Franciszkańskiej wraz z zagospodarowaniem zieleni  ”
 
1.Przedmiotem zamówienia jest : „Wykonanie remontu zaplecza ul. Franciszkańskiej wraz z zagospodarowaniem zieleni ” , wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.Termin realizacji zamówienia – do 31 października 2008 rok.
3.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
4.Kryteria oceny ofert - 100% cena.
5.Oferty w zaklejonych kopertach z napisem:  Oferta na: „Wykonanie remontu zaplecza ul. Franciszkańskiej wraz z zagospodarowaniem zieleni w Jarosławiu  ” , nazwą i adresem Wykonawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. Nr 2       kancelaria do dnia  22.09.2008 r.  do godz.13:00.
6.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
7.Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 22.09.2008 r. o godz.  13:15 w pok. Nr 26
8.Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami
1.W sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Piotr Chrzan – Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, tel. (16) 624 – 87-11    
2.W sprawach przedmiotu zamówienia : Pan Jerzy Kubicki - Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 6, tel. 624-87-74
9.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta, pok. Nr 29  w godz. 8:00 – 14:00
10.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/ 

siwz (132kB) word

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (205kB) pdf

przedmiar robót (21kB) pdf

kosztorys ślepy - ofertowy (17kB) pdf

strona tytułowa przedmiaru (17kB) pdf

strona tytułowa kosztorysu ofertowego (16kB) pdf

załącznik do przedmiaru robót (740kB) pdf

kosztorys ślepy (25kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (19 września 2008)
Opublikował: Iga Szatyńska-Zagożdżon (19 września 2008, 13:12:58)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (13 stycznia 2009, 08:06:37)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1720