2009

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2009

dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Jarosławia w 2010 r

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na„ Dostawę  [...]

dostawa prasy dla Urzędu Miasta Jarosławia w 2010 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na„ Dostawę prasy dla [...]

usługa administracji cmentarzy

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Usługę administracji cmentarzy w [...]

Ogłoszenie nr 3

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu na dostawę [...]

Ogłoszenie nr 2

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu na dostawę [...]

Ogłoszenie nr 1

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu na dostawę [...]

Dostawę mięsa i wyrobów mięsnych oraz na dostawę produktów spożywczych

OGŁOSZENIEO WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO               Uprzejmie informuję , że unieważniam postępowanie, prowadzone na podstawie przepisów kodeksu [...]

Dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowegodo pojazdów silnikowych

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na dostawę benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów silnikowych. Termin dostawy:  styczeń [...]

ogłoszenie

OGŁOSZENIE O  WYNIKU  PODSTĘPOWANIA  PRZETARGOWEGO  Informuję, że w prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie [...]

Dostawa plandeki zabezpieczającej parkiet w sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu

Uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Jarosławiu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na "dostawę plandeki zabezpieczającej parkiet w sali [...]

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 im. WOJSKA POLSKIEGO w JAROSŁAWIU    Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu na dostawę [...]

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze II w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze II w Jarosławiu [...]

wykonanie remontu placu komunalnego na os. Zielińskiego w ramach remontów dróg wewnętrznych

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „wykonanie remontu placu komunalnego na os. Zielińskiego w ramach remontów [...]

wykonanie remontu chodnika drogi wewnętrznej od ul. Narutowicza przy budynku nr 2

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „ wykonanie remontu chodnika drogi wewnętrznej od ul. Narutowicza przy [...]

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad Sanem w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nad Sanem w Jarosławiu [...]

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rajskiej w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia  37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Rajskiej w Jarosławiu [...]

Remont jezdni ul. Polnej w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia   37-500 Jarosław, ul. Rynek 1  Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na:  Remont jezdni ul. Polnej w [...]

wykonanie utwardzenia terenu na Nowym Cmentarzu w ramach zadania inwestycyjnego Budowa parkingu na Nowym Cmentarzu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „ wykonanie utwardzenia terenu na Nowym Cmentarzu w ramach zadania [...]

Wykonanie chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice – Korczowa w km 651+686 – 651+715 strona lewa ul. 3 Maja, dz. ewid. gr nr 2416/13 obręb nr 5 w mieście Jarosław w ramach zadania „Partycypacja gminy w remoncie ul. Krakowska..

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „wykonanie chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice – [...]

Projekt architektoniczno-budowlany remontu sanitariatów w budynku Ratusza w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na:„Projekt architektoniczno-budowlany remontu sanitariatów w budynku [...]

Wykonanie remontu chodnika na os. Armii Krajowej w Jarosławiu.

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „wykonanie remontu chodnika na os. Armii Krajowej w [...]

Wykonanie remontu ul. Brama Pełkińska w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Wykonanie remontu ul. Brama Pełkińska w [...]

Dostawę 20 pojemników 1100 l z blachy ocynkowanej przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1  Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert  w prowadzonym postępowaniu  na: „Dostawę 20 pojemników 1100 l z blachy ocynkowanej [...]

usługa transportowa polegająca na dowożeniu na zajęcia lekcyjne niepełnosprawnego dziecka

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na wykonanie usługi transportowej polegającej na dowożeniu na zajęcia lekcyjne niepełnosprawnego dziecka. Termin [...]

dożywianie uczniów

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum  Nr 3 w Jarosławiu  postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia na [...]

Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie IX-XII 2009 r.

OGŁOSZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego 37-500 Jarosław, ul. Żeromskiego 4 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w [...]

wykonanie usługi transportowej polegającej na dowożeniu na zajęcia lekcyjne niepełnosprawnych dzieci

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  na„ Dowożenie [...]

wykonanie remontu chodnika i jezdni w pasie drogowym drogi krajowej nr 77 Lipnik –Jarosław –Przemyśl w km 130+126-130+148 strona lewa ul. Kraszewskiego Jarosław

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „ wykonanie remontu chodnika i jezdni w pasie drogowym drogi krajowej [...]

wykonanie remontu drogi wewnętrznej bocznej od ul. Reymonta

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naRemont drogi wewnętrznej [...]

remont nawierzchni chodnika przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naRemont nawierzchni [...]

wykonanie remontu nawierzchni placu przy ul. Trybunalskiej w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naRemont nawierzchni placu [...]

Dostawa mięsa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu

OGŁOSZENIEO WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO      Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu w postępowaniu /na podstawie przepisów [...]

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bocznej od ul. Długosza w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naBudowa oświetlenia [...]

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu

                                       Uprzejmie [...]

Remont sanitariatów I piętro segment "A" w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarosławiu

                                     Uprzejmie zawiadamiam, że [...]

Budowa ogrodzenia przy Publicznym Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego ul. Jana Pawła II 26

DyrektorPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W JAROSŁAWIU          uprzejmie zawiadamia, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Budowa [...]

Wymiana posadzek w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

Dyrektor Zespółu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje, że w postępowaniu prowadzonym na  „Wymiana posadzek w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Traugutta 15 w Jarosławiu   [...]

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego nadbudowy dachu i remontu elewacji budynku zaplecza administracyjno-socjalnego zlokalizowanego na terenie stadionu sportowego przy ul. Bandurskiego 2 w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naProjekt budowlano- [...]

Remont jezdni i chodników ul. Przemyskiej w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naWykonanie remontu jezdni i [...]

Remont chodników i schodów terenowych wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Uprzejmie zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich  postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego)o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie,,Remontu chodników i [...]

Remont pomieszczeń nr 13, 103, 108 w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu

 Dyrektor PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W JAROSŁAWIU         uprzejmie zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Remont pomieszczeń nr 13, 103, 108 w [...]

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kamiennej w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naBudowa oświetlenia [...]

Wykonanie usługi związanej z utrzymaniem rowu deszczowego

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1  zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „wykonanie usługi związanej z utrzymaniem rowu deszczowego [...]

Na wykonanie usługi oczyszczanie studzienek krat ściekowych wraz z przykanalikami w ulicach miejskich

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia  37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „ wykonanie usługi oczyszczanie studzienek krat ściekowych wraz z [...]

ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku szkolnym Pulicznego Gimnazjum nr 3 Jarosławiu

 Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowegoUprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum nr 3 im. ks Jana Twardowskiego  w Jarosławiu  postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o [...]

Remont chodników na Os. Wojsa Polskiego w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „ wykonanie remontu chodników na Os. Wojska Polskiego  w Jarosławiu [...]

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Jarosławia

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naWykonanie instalacji [...]

Wykonanie instalacji monitoringu w nowo wybudowanej sali gimnastycznej z łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławiu 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Na wykonanie instalacji monitoringu w nowo wybudowanej sali gimnastycznej [...]

Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego ulicy Synów Pułku w Jarosławiu

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego ulicy [...]

Instalowanie oświetlenia ulicznego ul. Długosza w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naInstalowanie [...]

Remont ul. Spółdzielczej w Jarosławiu -II etap

OGŁOSZENIEO WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naWykonanie remontu ul. [...]

Dostawa i montaż rolet okiennych w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – Jarosław, ul. Słoneczna 1a.

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu informuje, że w wyniku postępowania pod nazwą „Dostawa i montaż rolet okiennych w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Jarosławiu – ul. Słoneczna [...]

Pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego nad zadaniem „Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO          Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Publiczne Gimnazjum  Nr 1 w Jarosławiu  postępowaniu (na podstawie przepisów [...]

Na wykonanie prac porządkowych w otoczeniu murów zespołu klasztornego, na wzgórzu Św. Mikołaja w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naWykonanie prac [...]

Remont piwnic Ratusza w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naWykonanie remontu [...]

Remont i konserwacja oznakowania dróg gminnych

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO  Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez Gminę Miejską Jarosław postępowaniu(na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) o udzielenie zamówienia  naRemontu i konserwacja [...]

Ogłoszenie o wyniku postepowania

 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) pod nazwą: „Dostawa różnych produktów spożywczych do stołówki [...]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

             Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu informuje, że unieważniono postępowanie w zakresie  sukcesywnych dostaw mięsa i wyrobów [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O G Ł O S Z E N I E o wyniku postępowania           Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania (na podstawie [...]

Opracowanie projektu budowlanego remontu elewacji wraz z kolorystyką budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu

SP – VI – 393/10/2009                                       [...]

Dostawa różnych produktów spożywczych do Stołówki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu

SP – VI – 393/4/2009                                        [...]

Zakup mięsa i wyrobów mięsnych do Stołówki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu

SP – VI – 393/9/2009                                        [...]

Dostawę nagród i upominków w postaci pucharów, medali, statuetek

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia37-500 Jarosław, ul. Rynek 1  Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Dostawę nagród i upominków w postaci pucharów, medali, statuetek” [...]

Dostawę nagród i upominków w postaci sprzętu sportowego

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia  37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Dostawę nagród i upominków w postaci sprzętu sportowego [...]

Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław (2)

OGŁOSZENIEBurmistrz Miasta Jarosławia 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Na wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław [...]

wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb Gminy Miejskiej Jarosław

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie przetargowe (na podstawie kodeksu cywilnego), prowadzone przez Gminę Miejską Jarosław na: „wykonanie wycen nieruchomości dla [...]

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu

      Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu ul. Traugutta 15, 37-500 Jarosław ogłasza przetarg na zakup mięsa i wyrobów mięsnych. 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wyrobów [...]

metryczka