2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawę nagród i upominków w postaci pucharów, medali, statuetek

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
 

Burmistrz Miasta Jarosławia, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na: „Dostawę nagród i upominków w postaci pucharów, medali, statuetek”
 
1. Przedmiotem zamówienia jest : „Dostawę nagród i upominków w postaci pucharów, medali, statuetek” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2009 r.
3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
4. Kryteria oceny ofert - 100% cena.
5. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem  Oferta na: „Dostawę nagród i upominków w postaci pucharów, medali, statuetek” , nazwą i adresem Wykonawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta  Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. Nr 2 kancelaria do dnia 23.01.2009 r.  do godz.    13:00.
6. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
7. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 23.01.2009 r. o godz. 13:30 w pok. Nr 26
8. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami
   1. W sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Piotr Chrzan – Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, tel. (16) 624 – 87-11    
   2.  W sprawach przedmiotu zamówienia : Pan Marek Piotrowski  - Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 6, tel. 624-87-47
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miasta,
      pok. Nr 29  w godz. 8:00 – 14:00
10.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

siwz (124kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Piotr Chrzan (20 stycznia 2009)
Opublikował: Piotr Chrzan (20 stycznia 2009, 15:47:36)

Ostatnia zmiana: Iga Szatyńska-Zagożdżon (21 stycznia 2009, 12:37:41)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2045